F-Clean Multispan kassen

Sinds 2015 zijn er via AgrowTec Greenhouse Projects BV door AgrowSer elk jaar 1 tot meerdere met F-Clean bedekte Multispan kassen geleverd. Het gaat dan om speciaal voor de Japanse markt ontwikkelde 8,00m tralie kassen die geoptimaliseerd zijn voor de teelt van tomaten en bedekt met F-Clean. Deze kassen vertonen van binnen alle kenmerken van een moderne Venlo kas voor de tomatenteelt en zijn echter door de toepassing van F-Clean in het dek, in combinatie met grote doorlopende luchtramen in de nok, ideaal om het Japanse weerbarstige en extreme klimaat te weerstaan. De foto’s en video hieronder, video van project Tomatopark uit 2016 zoals door AgrowTec gemaakt, laten goed zijn op welk hoog niveau de Multispan kas van AgroSer zich bevind.

  • Opdrachtgever: AgrowTec Greenhouse Projects BV

  • Type en afmetingen: Multispan kas 8,00m, meerdere projecten, met in totaal meerdere hectares

  • Bestemming: Telen van groente, met name Tomaat

  • Doel: Top kwaliteit kas en minder onderhoud en nazorg, optimale lichtdoorlaat en ventilatie mogelijkheden gezien het moeilijke klimaat in Japan

  • Geleverd: Kas, als onderdeel van Turkey projecten AgrowTec.